EGT REFRAKTER

Ülkemizde ilk defa, 1983 yılında firmamız tarafından çelik sanayiinde sıvı metal taşıma potalarında kullanılan sürgü sistemi plakalarının tamiri ile yine bu sistemde tüketilmekte olan Krom-grafit- silika- silisyumkarbür esaslı sürgü kumları üretimi gerçekleştirilmiştir.   Sonraki yıllarda Silika, Magnezit, Kromit ve Yüksek Alümina Esaslı İndüksiyon ve Ark Ocağı Astar malzemeleri, Ateşe Dayan..